Hearplanet.nl: eenvoudig hoortoestelasseccoires en onderhoud bestellen

Forresult heeft voor Hearplanet.nl een webshop ontwikkeld en verzorgt zoekmachine-optimalisatie voor een goede vindbaarheid in Google. Door de betrouwbare uitstraling en hoge posities in Google is het aantal bezoekers en bestellingen flink gestegen na het lanceren van de webshop.

De door Forresult ontwikkelde webshop voor Hearplanet.nl is voor klanten dé manier om op eenvoudige en efficiënte wijze producten te kopen uit een compleet assortiment van hoortoestelaccessoires en onderhoudsproducten. Hearplanet.nl is daarnaast de grootste online aanbieder van Cedis onderhoud- en verzorgingsproducten voor hoortoestellen. Het belangrijkste doel bij het ontwerp van de webshop was om een professionele uitstraling te hebben. Dit wordt bevorderd door op de homepagina logo’s te tonen van de bekende merken waarvan Hearplanet hoortoestelbatterijen levert. Ook wordt duidelijk aangegeven dat Hearplanet samenwerkt met circa 100 audiciens in Nederland. Bestellingen die in de webshop worden gedaan, kunnen ook bij deze audiciens worden afgehaald. Naast de ontwikkeling van de webshop, verzorgt Forresult ook zoekmachine-optimalisatie en conversie-optimalisatie voor Hearplanet. Om hoog te scoren in Google heeft elk product een eigen, unieke productomschrijving gekregen welke relevante zoekwoorden bevat. Door geavanceerde linkbuilding en optimalisatie van de webshop werkt Forresult toe naar topposities in Google en maximaliseert het aantal bestellingen door conversie-optimalisatie.

Vind je dit leuk?

→ Ga terug naar het overzicht

geplaatst op 16-09-2013 door: Forresult: experts in online